"İleri Bankacılık" Misyon.

Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metinleri

KVKK Başvuru Şartları

Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Adres: Esentepe Mahallesi Kırgülü Sokak Dış Kapı No: 4 Metrocity İş Merkezi D Blok İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul

Mersis: 0-4651-2683-7100001

İletişim: +90 212 272 54 11

Başvuru Şekli

Veri sorumlusu Bankamıza yapılacak başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli Kuruma Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu’na istinaden aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

Başvuru formu doldurulmak suretiyle;

 • İmzalı şekilde yazılı olarak yukarıda belirtilen adresimize posta ile,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalamış şekilde elektronik olarak,
 • Veri sorumlusu olan Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılarak

Başvuruda Bulunması Gereken Bilgiler

Veri Sorumlusu Bankamıza yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu gereği zorunludur.

 • Ad Soyad
 • Başvuru yazılı ise imza
 • T.C. Kimlik Numarası,
 • Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talebin konusu (6698 sayılı yasanın 11 numaralı maddesinde yer verilen haklara ilişkin olması gerekir),
 • Talebe ilişkin bilgi ve belge varsa örnekleri,
 • Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekaletname örneği,

 

Başvuruya Cevap Süresi, Sürenin Başlangıcı

Veri Sorumlusu Bankamıza yapılacak başvurulara en kısa süre içerisinde ve en geç otuz gün içerisinde cevap verilir. Veri sorumlusu Bankamıza başvuru tarihinin belirlenmesinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki tanımlar dikkate alınır.

 • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih
 • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih

Verilecek Cevaba Yönelik Ücret

İşlemin maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Buna göre ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu’nda yapılacak değişikliklere göre işbu esaslara yönelik değişiklik yapma hakkını saklı tutar.