"İleri Bankacılık" Misyon.

Kuruluşumuz

Ortaklık Yapımız

Hissedar Adı Hisse Adedi Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı
Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi
769,994,000
769,994,000.00
76,9994%
Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
230,000,000
230,000,000.00
23,0000%
Erhan TOPAÇ
2,000
2,000.00
0,0002%
Onur TOPAÇ
2,000
2,000.00
0,0002%
Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
2,000
2,000.00
0,0002%
TOPLAM
1,000,000,000
1,000,000,000.00
100%

Yönetim Kurulumuz

Sermaye piyasalarının ve bankacılığın başarılı ve yenilikçi isimleri, Misyon Yatırım Bankası için güçlerini birleştirdi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Erhan TOPAÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Onur TOPAÇ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR

Dr. Önder HALİSDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hasan Halim ÇUN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Halit Haydar YILDIZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dr. Sezai Bekgöz

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yusuf Karadağ

Yetkili Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve alt mevzuatı uyarınca Bankamızın emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, sınırlı saklama, genel saklama, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, en iyi gayret ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık hizmetlerinde bulunmasına izin verilmiş olup; ilgili karar 10 Kasım 2023 tarihli SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.